Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Σύνοψη

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία και λειτουργεί με ευθύνη της Xphoneshop.gr Στην ιστοσελίδα, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “δικό μας” αναφέρονται στην Xphoneshop.gr. Η Xphoneshop.gr προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα, με τις όλες τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες διαθέσιμες σε αυτό το site για σας, τον χρήστη the user, εφόσον έχετε αποδέχτε όλους τους όρους τις προϋποθέσεις τους κανονισμούς και τις ενημερώσεις που δηλώνονται εδώ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Όροι χρήσης

1.1 Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.Xphoneshop.gr ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους που ακολουθούν. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες που εμφανίζονται.

1.2 Το site www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr εμπορεύονται τα προϊόντα που απεικονίζονται. O Πελάτης μπορεί να αγοράζει τα προϊόντα με οποιαδήποτε ηλεκτρονική online παραγγελία ή γραπτή παραγγελία (e-mail) ή τηλεφωνική παραγγελία οι οποία είναι αποδεκτή από το  www.Xphoneshop.gr και σε κάθε περίπτωση υπόκειται σε αυτές τις συνθήκες.

1.3 Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων αυτών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών) είναι ανεφάρμοστο, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτόν.

1.4 Κάθε λάθος πληκτρολόγησης ή των υπαλλήλων ή άλλα λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε έγγραφο των πωλήσεων, για παράδειγμα: προσφορά, τιμοκατάλογο, αποδοχή προσφοράς, προτιμολόγιο, τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο ή πληροφορία που εκδίδεται από www.Xphoneshop.gr υπόκειται σε διόρθωση, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους της www.Xphoneshop.gr.

1.5 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, η ισχύς των λοιπών διατάξεων των συνθηκών αυτών και το υπόλοιπο των εν λόγω διατάξεων δεν επηρεάζονται.

1.6 Τα νομικά σας δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία περί καταναλωτών δεν επηρεάζονται.

 1. Μεγέθη, εικόνες και φωτογραφίες

2.1 Καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε όλα τα μεγέθη και οι μετρήσεις που αναγράφονται να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, αλλά υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις που υπάρχει λάθος πληροφορία. Προσπαθούμε να τις διορθώνουμε και να σας ενημερώνουμε το δυνατόν συντομότερα.

2.2 Οι φωτογραφήσεις γίνονται από κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με το ίδιο το προϊόν, επίσης, τα χρώματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ως προς τα εικονιζόμενα.

2.3 Κάποιες φορές οι κατασκευαστές κάνουν μικρές βελτιώσεις στα προϊόντα, τροποποιώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν την απόδοση ή την όψη του προϊόντος αλλά εφόσον δε συμφωνείτε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας προσφέρουμε ένα υποκατάστατο της ίδιας ή καλύτερης ποιότητας στην ίδια τιμή.

 1. Τιμή

3.1 Οι τιμές είναι σωστές κατά το χρόνο της δημοσίευσης.

3.2 Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%).

3.3 Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιεσδήποτε προβαλλόμενες τιμές ανά πάσα στιγμή.

3.4 Λάθη και παραλείψεις εξαιρούνται.

3.5 Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ.

3.6 Το κόστος αποστολής μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των τεμαχίων και την κατηγορία του προϊόντος. Πάντα να ζητάτε επιβεβαίωση τιμής μεταφορικών εάν παραγγείλετε περισσότερα από ένα τεμάχια.

 1. Προσφορά και αποδοχή

4.1 Μια δεσμευτική σύμβαση δημιουργείται μεταξύ της Xphoneshop.gr και του πελάτη (εσάς) όταν όταν λάβετε επιβεβαίωση από εμάς μέσω e-mail, τηλεφώνου ή άλλου συμφωνημένου μέσου ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή.

4.2 Για να παραγγείλετε προϊόντα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών.

 1. Προμήθεια προϊόντων

5.1 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που αγοράζει είναι κατάλληλα και καλύπτουν τις ανάγκες του.

5.2 Οι συμβουλές των πωλητών της Xphoneshop.gr βασίζονται σε δεδομένα που τους παρέχει ο πελάτης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την μελέτη ενός εξειδικευμένου μηχανικού ή εγκαταστάτη.

5.3 Το site www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την πώληση των αγαθών κατά την κρίση τους.

 1. Πληρωμή

6.1 Οι παραγγελίες πρέπει να εξοφληθούν πλήρως, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της προετοιμασίας και αποστολής. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε για τους τρόπους πληρωμής

 1. Διαθεσιμότητα

7.1 Όλα τα προβαλλόμενα αγαθά είναι διαθέσιμα. Εάν κάποιο προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο ή έχει καταργηθεί, κατόπιν δικής σας συμφωνίας το www.Xphoneshop.gr θα προσφέρει ένα παρόμοιο αντίστοιχο προϊόν.

7.2 Εάν δεν υπάρχει κατάλληλο προϊόν ή δεν συμφωνείτε, η συναλλαγή ακυρώνεται και κάθε πληρωμή που έχει γίνει με τους όρους που περιγράφονται θα επιστραφεί αυτούσια.

7.3 Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr δε θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν λόγω προϊόντων που καθυστερούν να παραδοθούν ή δεν είναι διαθέσιμα.

 1. Ανωτέρα Βία

8.1 Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για τυχόν αφερεγγυότητα που οφείλεται σε τυχαία γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως πόλεμος, απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές καταστροφή εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

8.2 Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr δικαιούται να καθυστερήσει ή να ακυρώσει την παράδοση ή να μειώσει τα προς παράδοση τεμάχια εάν κωλύεται η κατασκευή, η απόκτηση ή η παράδοση των προϊόντων από κανονικές οδούς λόγω συνθηκών πέραν ελέγχου.

 1. Ακύρωση της παραγγελίας

9.1 Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιοδήποτε προϊόν που αγοράσατε από την ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων

9.2 Εάν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν δείτε την πολιτική επιστροφών

9.3 Τα προϊόντα που είναι ειδική παραγγελία δεν επιστρέφονται. 

9.4 Μπορείτε να επιστρέψετε οποιαδήποτε προϊόντα χρησιμοποιώντας τη δική σας courier ή, εναλλακτικά, μπορούμε να κανονίσουμε εμείς την επιστροφή. Το κόστος της επιστροφής θα το γνωρίζετε εκ των προτέρων. Το σημείο επιστροφής είναι τα γραφεία μας.

9.5 Το πλήρες αρχικό ποσό πληρωμής μείον το κόστος μεταφοράς θα επιστραφεί στο λογαριασμό σας εντός 14 ημερών από τη μέρα που παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

9.6 Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες.

 1. Παράδοση

Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική αποστολών:

10.1 Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση με οποιονδήποτε τρόπο προκαλείται ή οποιεσδήποτε προκύπτουσες ζημίες λόγω της μη παράδοσης.

10.2 Η παραλαβή πρέπει να υπογραφεί από ενήλικα και πρέπει να ελεγχθεί η αρτιότητα των προϊόντων.

10.3 Όλα τα προϊόντα είναι ασφαλισμένα στην αξία τους για ζημιές μεταφοράς. Για να ισχύει η ασφάλεια ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος κατά την άφιξη και σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος θα πρέπει να αρνηθεί την παράδοση ή να επισημάνει το πρόβλημα.

10.4 Η παράδοση θα γίνει στην είσοδο του σπιτιού του πελάτη. Εάν τα αντικείμενα είναι ογκώδη η παράδοση γίνεται μέχρι το πεζοδρόμιο του σπιτιού του πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που υποδεικνύει ο πελάτης και είναι προσβάσιμο με το όχημα της μεταφοράς.

 1. Αν τα αγαθά παραδίδονται κατεστραμμένα ή ελαττωματικά

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πολιτική επιστροφών 

 1. Κυριότητα και ευθύνη

12.1 Μετά την παράδοση η ευθύνη μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων μεταβιβάζεται στον πελάτη.

12.2 Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Xphoneshop.gr μέχρι να ολοκληρωθεί η εξόφληση και η πληρωμή του 100% της αξίας του προϊόντος και της μεταφοράς.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλεια

Παρακαλώ διαβάστε την πολιτική απορρήτου

 1. Χρήση του site μας,

Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr παρέχει αυτό το site και το περιεχόμενό του «ως έχει» . Δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τις τιμές, τα υλικά ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτή η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 1. Εγγυήσεις & Ευθύνη

16.1 Όλα τα προϊόντα που παρέχονται από το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και την Xphoneshop.gr  έρχονται με εγγύηση από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον 2 χρόνια, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

16.2 Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr παρέχει στον Πελάτη τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις εγγυήσεις του κατασκευαστή. Σε περίπτωση απαίτησης, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Xphoneshop.gr.

16.3 Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr δεν παρέχει κάλυψη εγγύησης για τυχόν ζημιά που οφείλεται σε κακή χρήση, ατύχημα, τροποποιήσεις ή άλλες αιτίες που δεν αποτελούν ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή.

16.4 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr  για την οποιαδήποτε αύξηση του κόστους ή εξόδων, για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, εσόδων ή αναμενόμενη εξοικονόμηση πόρων, ή για κάθε είδους έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές οποιασδήποτε μορφής.

 1. Σύνδεσμοι

Το διαδικτυακό κατάστημα www.Xphoneshop.gr και η Xphoneshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα δεν τελεί υπό τον έλεγχό μας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη για την ιστοσελίδα μας ή να συνδέεται με ένα σύνδεσμο με την ιστοσελίδα μας.

 1. Γενικά

18.1 Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του εάν η καθυστέρηση ή αποτυχία είναι αποτέλεσμα γεγονότων ή περιστάσεων εκτός του εύλογου ελέγχου του και ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα μιας λογικής παράτασης των υποχρεώσεών του.

18.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους πελάτες.